Ponuka práce - Pracovník na ručné čistenie komunikácií

Autor: ekovps, 06.12.2018


v zimnom období vykonáva ručné odhadzovanie snehu a dočisťovanie komunikácií

Sledovanie pohybu vozidiel a techniky

Autor: ekovps, 05.12.2018

Sledovanie pohybu vozidiel údržby cestných komunikácií ...

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2018

Autor: ekovps, 26.09.2018

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajenrov - JESENNÉ UPRATOVANIE 2018

Zrušenie VOS na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku

Autor: ekovps, 25.09.2018

Miestne zastupiteľstvo   z r u š u j e   vyhlásenú Obchodnú verejnú súťaž príspevkovej organizácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto EKO – podniku verejnoprospešných služieb na predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na prenájom pozemku parc. registra “C“ č. 11488Počítadlo unikátnych prístupov: 00217
TodayToday0
This WeekThis Week0

2018 © EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, 832 90 Bratislava